پیام مدیریت

شركت آذر نصب گستران ( سهامي خاص ) با اتكا به تجارب و تخصص مؤسسين ، كاركنان و پرسنل آن و با هدف حضور و ارائه خدمات فني مهندسي در طرحهاي صنعتي و نيمه صنعتي منطقه اي و كشوري شامل موارد متنوع گرايشهاي مكانيكال ، الكتريكال ، كنترل و ابزار دقيق و سيويل صنعتي از اوايل دهه هشتاد شمسي پا به عرصه نهاده و با حضور موفق در انواع طرحها و پروژه ها در تلاش است ضمن ارتقا و به روز نمودن دانش فني اجرائيات خود ، كماكان نقشي مؤثر و مفيد در تحولات و گسترش صنايع كشور داشته باشد . اين شركت تائيد صلاحيت شده و داراي رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و کشور بوده و در راستاي تآمين نکته نظرات و خواستهاي كارفرمايان محترم ، به تناسب و ماهيت پروژه هاي مورد تعهد و در حال اجراي خود با تجهيز و فعال نمودن واحدهاي مورد لزوم و نياز ، داراي انعطاف کافي بوده و تمام تلاش خود را مبني بر رعايت اصول حرفه اي كار در مراكز صنعتي و توليدي را به كار مي بندد.
با احترام